Raport bieżący 89 – WANCI za 05.05.2022 - AgioFunds