Raport bieżący 89 – WANCI za 04.05.2022 - AgioFunds