Raport bieżący 88 – WANCI za 26.04.2023 - AgioFunds