Raport bieżący 88 – WANCI za 05.05.2022 - AgioFunds