Raport bieżący 88 – WANCI za 04.05.2022 - AgioFunds