Raport bieżący 88 – WANCI za 02.05.2022 - AgioFunds