Raport bieżący 87 – WANCI za 04.05.2022 - AgioFunds