Raport bieżący 86 – WANCI za 25.04.2023 - AgioFunds