Raport bieżący 86 – WANCI za 24.04.2023 - AgioFunds