Raport bieżący 85 – WANCI za 24.04.2023 - AgioFunds