Raport bieżący 83 – WANCI za 19.04.2023 - AgioFunds