Raport bieżący 81 – WANCI za 18.04.2023 - AgioFunds