Raport bieżący 80 – WANCI za 17.04.2023 - AgioFunds