Raport bieżący 79 – WANCI za 14.04.2023 - AgioFunds