Raport bieżący 78 – WANCI za 12.04.2023 - AgioFunds