Raport bieżący 77 – WANCI za 12.04.2023 - AgioFunds