Raport bieżący 77 – WANCI za 11.04.2023 - AgioFunds