Raport bieżący 76 – WANCI za 06.04.2023 - AgioFunds