Raport bieżący 74 – WANCI za 28.03.2022 - AgioFunds