Raport bieżący 73 – WANCI za 25.03.2022 - AgioFunds