Raport bieżący 73 – WANCI za 04.04.2023 - AgioFunds