Raport bieżący 73 – WANCI za 03.04.2023 - AgioFunds