Raport bieżący 72 – WANCI za 31.03.2023 - AgioFunds