Raport bieżący 72 – WANCI za 03.04.2023 - AgioFunds