Raport bieżący 71 – WANCI za 31.03.2023 - AgioFunds