Raport bieżący 71 – WANCI za 24.03.2022 - AgioFunds