Raport bieżący 7- wniosek o dopuszczenie CI do obrotu giełdowego - AgioFunds