Raport bieżący 68 – WANCI za 23.03.2022 - AgioFunds