Raport bieżący 67 – załącznik: powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - AgioFunds