Raport bieżący 67 – WANCI za 30.03.2022 - AgioFunds