Raport bieżący 66 – WANCI za 30.03.2022 - AgioFunds