Raport bieżący 65 – WANCI za 29.03.2022 - AgioFunds