Raport bieżący 63 – WANCI za 29.03.2022 - AgioFunds