Raport bieżący 63 – WANCI za 25.03.2022 - AgioFunds