Raport bieżący 63 – WANCI za 24.03.2022 - AgioFunds