Raport bieżący 62 – WANCI za 26 07 2021 r. - AgioFunds