Raport bieżący 62 – WANCI za 23.03.2022 - AgioFunds