Raport bieżący 62 – WANCI za 16.03.2022 - AgioFunds