Raport bieżący 61 – WANCI za 23 07 2021 r. - AgioFunds