Raport bieżący 61 – WANCI za 22.03.2022 - AgioFunds