Raport bieżący 61 – WANCI za 15.03.2022 - AgioFunds