Raport bieżący 60 – WANCI za 24.03.2022 - AgioFunds