Raport bieżący 60 – WANCI za 22.03.2022 - AgioFunds