Raport bieżący 60 – WANCI za 21.03.2022 - AgioFunds