Raport bieżący 6- przydział CI serii A - AgioFunds