Raport bieżący 57 – WANCI za 21.03.2022 - AgioFunds