Raport bieżący 56 – WANCI za 18.03.2022 - AgioFunds