Raport bieżący 56 – WANCI za 16.03.2022 - AgioFunds