Raport bieżący 56 – WANCI za 15.03.2022 - AgioFunds