Raport bieżący 55 – WANCI za 17.03.2022 - AgioFunds